رضا غلامی جمعه 16 اسفند 1387 06:16 ب.ظ نظرات ()
صفحه 11 دانش و فن آوری ، شماره سریال 17216 ، تاریخ انتشار 871214

امكان افزودن هم زمان ضمیمه های متعدد در جی میل
مهندسان جیمیل سرانجام قابلیت ضمیمه كردن فایل های متعدد را به صورت هم زمان برای هر پیامی در سرویس ایمیل گوگل ایجاد كردند. به گزارش ایسنا، كاربران جی میل اكنون می توانند ضمیمه های متعدد را انتخاب و آن ها را هم زمان به یك پیام ایمیل اضافه كنند. سیستم جدید مرورگر فایل سیستم عامل كاربر را باز و از انتخاب هم زمان فایل هایمتعدد پشتیبانی می كند.