رضا غلامی پنجشنبه 15 اسفند 1387 06:14 ب.ظ نظرات ()
صفحه 11 دانش و فن آوری ، شماره سریال 17216 ، تاریخ انتشار 871214

یك شركت ژاپنی تولید كننده زنگ  تلفن همراه، زنگی تولید كرده است كه می تواند همانند دارو مجرای بسته شده بینی افراد دچار سرماخوردگی را باز كند.به گزارش واحد مركزی خبر، این زنگ تلفن همراه كه چندان هم زیبا نیست، با فعال شدن ویبره تلفن، همراه است.برای فعال شدن این داروی ضدسرماخوردگی تكنولوژیك، لازم است تا شخص سرماخورده تلفن همراهش را به مدت ٣٠ ثانیه به بینی خود بچسباند تا ویبره تلفن باعث بازشدن مجرای بینی وی شود.فركانس این آهنگ ها برای مردان و زنان متفاوت است به طوری كه برای مردان فركانس نت «لا» در موسیقی یعنی ٤٤٠ هرتز و برای زنان از نت «دو» با فركانس ٥٣٢ هرتز استفاده می شود.این زنگ ها از طریق پایگاه اینترنتی شركت سازنده این زنگ ها یعنی شركت «Dwango» قابل دانلود است.

منبع: روزنامه خراسان