رضا غلامی دوشنبه 5 اسفند 1387 07:53 ق.ظ نظرات ()

شاید خیلی از شما به صورت روزانه با گوگل سر و کار داشته باشید. همانطور که می دانید گوگل در سال های اخیر پیشرفت های فراوانی کرده و امکانات زیادی را برای کاربران خود مهیا کرده است با این حال هنوز هم خیلی از افراد فقط به عنوان یک موتور جستجو به گوگل نگاه می کنند. یکی از امکانات خوب این موتور جستوی قدرتمند که شاید تا حدودی با آن آشنا باشید، توانایی انجام عملیات ریاضی و در اصطلاح ماشین حساب گوگل است. در این پست می خواهم تا حدودی شما را با این ماشین حساب بیشتر آشنا کنم و همچنین به معرفی برخی از عملگر ها و دستور های آن بپردازم.

ماشین حساب گوگل عملگر ها و دستورات زیادی برای محاسبه عبارات ریاضی دارد که بعضی از دستورات پر کاربرد را در جدول زیر ذکر کرده ام:

عملگر عمل مثال
+  or  plus جمع 25 + 44 = 69
-  or  minus تفریق 17 - 6 = 11
*  or  times ضرب 21 * 5 = 105
/  or  divided by تقسیم 35 / 7 = 5
^  or  ** توان 2 ^ 4 = 16
%  or  mod  or  modulo باقیمانده حاصل از تقسیم دو عدد 56 % 3 = 2
th root of

محاسبه ریشه n ام عدد

2 th root of 4 = 2
% of  or  percent محاسبه درصد از یک عدد مثلا 20 درصد از 200 20 % of 200 = 40
sqrt جذر یک عدد sqrt(9) = 3
sin ,cos ,tan دستور های مثلثاتی ( بر حسب رادیان ) sin(30) = -0.988031624
ln لوگاریتم یک عدد در مبنای e ln(17) = 2.83321334
log لوگاریتم یک عدد در مبنای 10 log(100) = 2
lg لوگاریتم یک عدد در مبنای 2 lg(8) = 3
! فاکتوریل 5! = 120

اغلب عملگر ها و دستور های مورد استفاده در جدول بالا ذکر شد اما چند نکته پیرامون این دستور ها و ماشین حساب گوگل:

* ممکن است در محاسبه برخی از عبارات ریاضی به مشکل برخورد کنید و گوگل محاسبه را انجام ندهد، در چنین حالت های می توانید از عملگر = در انتهای عبارت  استفاده کنید. مثلا اگر عبارت 1234 - 555 - 800 - 1 را وارد کنید جوابی دریافت نخواهید کرد بنابراین می توانید از = در انتهای آن استفاده کنید تا جواب عبارت داده شود.

* برای مشخص کردن اولویت محاسبه بخشی از عبارت می توان از پرانتز در اطراف آن استفاده کرد. برای مثال در عبارت (1+2)*3 ابتدا عمل 1+2 انجام شده و جواب حاصل در عدد 3 ضرب می شود بنابراین مقدار حاصل 9 خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که از پرانتز استفاده نکنید، گوگل به صورت اتوماتیک بر طبق اولویت عملگر ها عبارت را محاسبه می کند برای مثال اگر عبارت قبل را بدون پرانتز وارد کنیم( 1+2*3 ) جواب حاصل 7 هست.

* از عملگر in می توانید برای تبدیل از یه واحد به واحد دیگر استفاده کنید. برای مثال عبارت "x pounds in dollars" مقدار عدد x را از واحد پوند به دلار تبدیل می کند یا عبارت "x kilometers in meter" مقدار x را از کیلومتر به متر تبدیل می کند. همچنین عملگر in در تبدیل موارد دیگری مانند زمان، درجه، بایت و ... کاربرد دارد. (مثالی های پایین صفحه را ببینید)

* می توان از عبارات در مبنای های دیگر مثل مبنای 16 و 8 و2 نیز استفاده کرد. برای اینکه بتوانیم یک عدد در مبنای 16 در محاسبه شرکت دهیم باید قبل از آن پیشوند 0x را قرار دهید. برای استفاده از اعداد در مبنای 2 و 8 نیز به ترتیب باید از پیشوند های 0b و 0o استفاده کنید. برای مثال عبارت زیر را در نظر بگیرید:

0b1011 + 0o01+ 0x7f

در عبارت بالا عدد 1011 (در مبنای 2) و عدد 01 (در مبنای 8) و عدد 7f (در مبنای 16) با هم جمع می شوند، مبنای جواب حاصل نیز بر حسب مبنای عددی که اول وارد می شود به دست می آید یعنی در اینجا جواب عبارت در مبنای 2 خواهد بود که برای تبدیل آن به سایر مبناها می توانید از عملگر in استفاده کنید.

* در عبارات می توان از ثابت های ریاضی و یا واحد های مورد استفاده در فیزیک نیز استفاده کرد. اکثر این ثابت ها دارای نام های کوتاه و بلند هستد به طور مثال برای استفاده از کیلومتر هم می توان عبارت kilometer و هم km را به کار برد و یا برای سرعت نور از the speed of light و c استفاده کرد. از ثابت های ریاضی نیز می توان e (عدد نپر)، pi (عدد پی)، i (عدد موهومی که همان جذر 1- هست) را نام برد.

* در دستور های مثلثاتی که در جدول بالا ذکر شد، بر حسب رادیان هستند بنابراین عددی که به آن ها داده می شود باید بر حسب رادیان باشد. برای تبدیل یک عدد از درجه به رادیان باید آن عدد را در عدد پی (pi) ضرب کرده و بر 180 تقسیم کنیم. به طور مثال جواب عبارت sin(30*pi/180) برابر 0.5 هست که معادل درجه ایی سینوس 30 هست. همچنین علاوه بر توابع مثلثلتی که در بالا ذکر شد می توانید از توابع sec ، csc ، sinh ، tanh و ... استفاده کنید.

برای آشنایی بیشتر مثال های زیر را ببینید:

+ 1 a.u./c

+ 1.21 GW / 88 mph

+ e^(i pi)+1

+ sine(30 degrees)

+ G*(6e24 kg)/(4000 miles)^2

+ G*(6e24 kg)/(4000 miles)^2

+ 0b1100101*0b1001

+ 0x7f + 0b10010101 in decimal

+ 160 pounds * 4000 feet in Calories

+ sqrt(-4)

+ cube root of 109

از کاربرد های عملگر in مثال های زیر را ببینید:

+ 23 USD in Euros

+ 100 miles in kilometers

+ 0x7d3 in roman numerals

+ 98.6 Fahrenheit in Celsius or 98.6 f in c

+ 1 year in seconds

+ 100 volts in picovolts

+ 1500 in hex

+ 64 in binary

+ 2 bytes in bits

-------------------------------

منبع : سایت شبكه كامپیوتر ایران