رضا غلامی سه شنبه 8 آذر 1390 10:49 ق.ظ نظرات ()
اسكن سرور خبرگزاری صدای افغان ( آواپرس )
اسكن سرور خبرگزاری صدای افغان ( آواپرس )
این اسكرین سرور منظره زیبای غروب آفتاب را همراه با صدای زیبای پرندگان و صدای جزر و مد دریا را نمایش می دهد
و مارك
خبرگزاری صدای افغانستان ( آواپرس ) در وسط تصویر و به صورت وارونه روی آب قرار دارد
این اسكرین سرور در سیستم كامپیوتر كارمندان
خبرگزاری صدای افغان ( آواپرس ) نصب می باشد
كه یك برنامه شخصی برای سیستم این خبرگزاری می باشد
كه بنده امكان استفاده از آن را برای شما محیا نموده ام
حجم این فایل 1.691 مگابایت می باشد كه همرا این فایل اسكرین سرور یك تصویر پشت زمینه قرار دارد
كه شما دوستان می توانید به عنوان پشت زمینه كامپیوتر خود قرار دهید

اسكن سرور خبرگزاری صدای افغان ( آواپرس )