رضا غلامی سه شنبه 8 اردیبهشت 1388 02:08 ق.ظ نظرات ()

سلا مت بدن . از كم حسودی كردن است.

نهج البلا غه . حكمت 256

-------------------------------------------------

آیه آمده بود كه ( سرپرست شما تنها خداست . رسول خداست و آنانكه ایمان آورده اند .

همانان كه نماز را به پا می دارند و در حال ركوع زكات وصدقه می دهند ) .

ومن هم مثل خیلی های دیگر مشتاق بودم ببینم ما جرا چیست .

با پیامبر رفتیم سمت مسجد , مرد فقیری داشت بیرون می آمد .

- ببینم , كسی هم چیزی به تو داد؟

مرد فقیر , رو كرد به مسجد , علی را پیدا كرد و نشان داد :

بله , آن مرد , همان كه دارد نماز می خوا ند ...

برای چندمین بار , شا یستگی علی بر ما اثبات شده بود

و جز تكبیر چیز دیگری نداشتیم كه بگوییم .