رضا غلامی چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 02:04 ق.ظ نظرات ()

انسان های ظالم سه نشانه دارند :

سرپیچی از ما فوق , زور گویی به پایین دستان , و پشتیبانی ازبیداد گران .

نهج البلا غه - حكمت350

--------------------------------------

چه افتخاری بالاتر از میزبانی او؟ امیدوارانه دعوتش كردم تا مهما نمان شود

و او هم پذیرفت. اما نه همین طوری , شرط گذاشت , گفت :

- سه تا شرط دارد , اگرقبول می كنی می آیم .

گفتم : قبول , گفت :

-اول : هر چه در خانه هست خوب است . از بیرون چیزی تهیه نكنی .

دوم : چیزی را كه درخانه داری دریغ نكنی !

سوم . زن و بچه هایت را به سختی نیندازی .