رضا غلامی دوشنبه 31 فروردین 1388 03:02 ق.ظ نظرات ()

شایسته ی انسان عاقل نیست

كه جز در یكی از این سه حالت دیده شود :

باز سازی معیشت , گام برداشتن در راه آخرت و لذت حلال .

نهج البلاغه - حكمت 390

-------------------------------------

رفته بودیم بازار , دو پیراهن خریدیم . یكی دو درهمی , یكی سه درهمی .

خودم را برای پیراهن ارزانتر آماده كرده بودم

كه دیدم گرانتردر دستانم است .

- بیا قنبر, این را تو بپوش .

سروری گفته اند , خدمتكاری گفته اند , امامی گفته اند , پیری گفته اند .

نمی توانستم قبول كنم .

- نه یا امیرالمومنین , شما باید لباس بهتر بپوشید .

گفت :

- تو جوانی ; باید خوب بپوشیم , من سنم بالا رفته ;

همین هم برایم خوب است .

پیامبر می گفت :

( از لباسهایتان به غلامانتان بدهید و از غذاها یتان به آ نان بخورانید ) .

من از خدا خجالت می كشم لباس خوب را خودم بر دارم

واین را بدهم تو بپوشی!