رضا غلامی شنبه 29 فروردین 1388 06:52 ق.ظ نظرات ()

در باره ی سخنی كه كسی می گوید.

تا وقتی می توانی خوبی را در آن احتمال بدهی .

هرگز گمان بد نبر.

نهج البلاغه - حكمت 360

-----------------------------------------------------------------

یك بار كه جلوی خودش تعریفش را كردند .

زمزمه كرد :

- خدایا , تو بیشتر از خودم مرا می شناسی . ومن بیشتر از اینان خودم را,

خداوندا, ما را از این ها می پندارند بهتر قرار بده ,

وازآن چه كه این ها نمی دانند راما بیا مرز .